Díky naší odborné specializaci jsme schopni poskytovat poradenské služby v oblasti profesionální zvukové techniky, a to především se zaměřením na teoretické a praktické předpoklady pro správnou funkci zařízení a dosažení požadovaných zvukových výsledků.

Vybrané příklady poradenství:

1) Návrh frekvenčních map pro kooperaci bezdrátových systémů bez interferencí

 • Při složitějších projektech, kde je potřeba používat větší množství bezdrátových systémů, je nutné pečlivě zmapovat vysokofrekvenční pozadí v místě natáčení (nebo v místě instalace bezdrátových systémů). To umožní správný výběr frekvenčních pásem bezdrátových systémů a nastavení přesně těch frekvencí, které nebudou rušeny televizními a jinými vysílači.
   
 • Často je kladen požadavek na používání většího množství bezdrátových systémů na jednom místě najednou. Tímto dochází při nesprávném nastavení nosných frekvencí k interferencím. Při tvorbě soupisu frekvencí pro jednotlivé bezdrátové systémy (tzv. frekvenční mapy) je nutné počítat s vyššími harmonickými složkami vysokofrekvenčního signálu, které se vzájemně sčítají a mohou znehodnotit zvukový signál dalších bezdrátových systémů. Nastavování nosných frekvencí prostým odhadem není možné. Je potřeba využít specializovaný software, který provede složité výpočty a určí kompatibilitu použitých frekvencí.

Vybraná reference - Dokumentární film Sparta Slavia

 • použito přes 40 mikroportů na jednom stadionu
 • nutnost kooperace mikroportů různých výrobců
 • přizpůsobení frekvencí vysílačům televize ČT
 

2) Návrh řešení záznamu zvuku v různých lokacích (exteriéry / interiéry)

 • poskytujeme ZDARMA při objednávce alespoň části vybavení u naší firmy nebo při opakované spolupráci

3) Návrh nahrávacího řetězce pro zvuková studia

 • poskytujeme ZDARMA při objednávce alespoň části vybavení u naší firmy nebo při opakované spolupráci

Díky naší odborné specializaci jsme schopni poskytovat poradenské služby v oblasti profesionální zvukové techniky, a to především se zaměřením na teoretické a praktické předpoklady pro správnou funkci zařízení a dosažení požadovaných zvukových výsledků.

Vybrané příklady poradenství:

1) Návrh frekvenčních map pro kooperaci bezdrátových systémů bez interferencí

 • Při složitějších projektech, kde je potřeba používat větší množství bezdrátových systémů, je nutné pečlivě zmapovat vysokofrekvenční pozadí v místě natáčení (nebo v místě instalace bezdrátových systémů). To umožní správný výběr frekvenčních pásem bezdrátových systémů a nastavení přesně těch frekvencí, které nebudou rušeny televizními a jinými vysílači.
   
 • Často je kladen požadavek na používání většího množství bezdrátových systémů na jednom místě najednou. Tímto dochází při nesprávném nastavení nosných frekvencí k interferencím. Při tvorbě soupisu frekvencí pro jednotlivé bezdrátové systémy (tzv. frekvenční mapy) je nutné počítat s vyššími harmonickými složkami vysokofrekvenčního signálu, které se vzájemně sčítají a mohou znehodnotit zvukový signál dalších bezdrátových systémů. Nastavování nosných frekvencí prostým odhadem není možné. Je potřeba využít specializovaný software, který provede složité výpočty a určí kompatibilitu použitých frekvencí.

Vybraná reference - Dokumentární film Sparta Slavia

 • použito přes 40 mikroportů na jednom stadionu
 • nutnost kooperace mikroportů různých výrobců
 • přizpůsobení frekvencí vysílačům televize ČT
 

2) Návrh řešení záznamu zvuku v různých lokacích (exteriéry / interiéry)

 • poskytujeme ZDARMA při objednávce alespoň části vybavení u naší firmy nebo při opakované spolupráci

3) Návrh nahrávacího řetězce pro zvuková studia

 • poskytujeme ZDARMA při objednávce alespoň části vybavení u naší firmy nebo při opakované spolupráci